online pharmacy Canada
ACTS 教練團隊
ACTS 教練團隊
教練團隊
趙錦德牧師Rev. David Chiu Kam Tak(ONTRACK 領袖培訓學院)
麥漢勳牧師Rev. Alex Mak Hon Fun(中華基督教會灣仔堂主任牧師)
賴燕萍傳道Pastor Fiona Lai Yin Ping(ACTS Coordinator)
黃啟鴻長老Elder Peter Wong Kai Hung(旺角基督教會)
關寶煇執事Mr. Peter Kwan Po Fai(中華基督教會柴灣堂)
夏定邦牧師Rev. Ha Ting Bong(金巴崙長老會九龍堂)
鄺天賜牧師Rev. Ishmael Kwong Tin Chi(基督教香港信義會永恩堂)
梁華廣牧師Rev. Andy Leung Wah Kwong(海外進修)
程梁煥然牧師Rev. Eva Ching Leung Woon Yin(筲箕灣浸信會)
黃素霞傳道Pastor Angel Wong So Ha(旺角基督教會)
吳玉芬牧師Rev. Ng Yuk Fun(基督教香港信義會永生堂)
Share